இன்றைய பொன்மொழி (2017-06-18)

பெற்றோரின் பெறுமதி என்ன தெரியுமா?

நீங்கள்  வாழும் வரை அவர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காது அவர்களது மரியாதையை இழக்க விடாது காப்பது. இல்லையேல் உங்கள்  பெறுமதி உங்களை  விட்டு சென்று விடும்...

 
Share
0 Shares