இன்றைய பொன்மொழி (2017-07-16)

நாளை நாளை என ஒரு காரியத்தை தள்ளிப்போடுவது வெற்றியை தள்ளி வைப்பது போலாகும்.
 - நெப்போலியன்.

 
Share
0 Shares