இன்றைய பொன்மொழி (2017-07-17)

வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணமும் அதிசயமும் மர்மமும் நிறைந்தது என்பதை கடிகாரமும் நாட்காட்டியும் எமக்கு நினைவுபடுத்திக்கொண்டே இருக்கின்றன.

 
Share
0 Shares