இன்றைய பொன்மொழி (2017-09-14)

நாம்  வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுக்கான அர்த்தம் இருக்க வேண்டு மெனில், வாழ்வதும் வாழவிடுவதும் நமது வாழ்க்கைத் தத்துவங்களாக ஆக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.

 
Share
1 Shares